#author("2024-04-19T13:51:00+09:00","","")
Цього літа я вирішив спробувати щось нове і записався на Літні курси в Словаччині. Це було одне з найкращих рішень у моєму житті! Курси не тільки допомогли мені покращити знання мови, але й дали змогу зануритися в культуру країни. Викладачі були професіоналами високого класу, а програма навчання – цікавою та ефективною. Якщо ви хочете весело та з користю провести літо, обирайте Літні курси в Словаччині. Враження гарантовані! [https://www.slovak-education-centre.com/uk/osvita-v-sk/ https://www.slovak-education-centre.com/uk/osvita-v-sk/]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS