Nguyễn Hoàng Vinh là Founder và CEO của wi88.games. Anh tốt nghiệp trường Đại học công nghệ Nanyang tại Singapore, và sau đó bắt đầu sự nghiệp với vị trí là Lập trình viên của công ty Redmart tại đây trong 2 năm. Sau đó, anh chuyển sang ngành Online Game từ năm 2015 đến nay, qua các công ty Gameloft, Bandai Namco và gần nhất là Binacle với vị trí gần nhất là Product Manager. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành online, anh đã phát triển nhiều sản phẩm game từ lên kế hoạch đến thực thi và quảng bá. Nhờ đó, anh được tin tưởng giao cho trọng trách phát triển thương hiệu Wi88.games, là thương hiệu mới của nhà cái W88 danh tiếng, với mục tiêu mang thương hiệu Wi88 đến với các game thủ Việt. #wi88 #game_bai_doi_thuong #wi88_games #Nguyễn_Hoàng_Vinh
Địa chỉ: 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 0808867876
Website:
https://wi88.games
https://www.pinterest.com/nguyenhoangvinhwi88/
https://www.youtube.com/channel/UC2EmGedGbexmnO6duZ0Kdyw/about
https://www.reddit.com/user/nguyenhoangvinhwi88/
https://nguyenhoangvinhwi88.wordpress.com/
https://gravatar.com/nguyenhoangvinhwi88
https://www.pearltrees.com/nguyenhoangvinh
https://www.instapaper.com/p/nguyenhoangvinh
https://www.producthunt.com/@nguyenhoangvinh
https://500px.com/p/nguyenhoangvinhwi88
https://sites.google.com/view/nguyenhoangvinh/
https://about.me/nguyenhoangvinh
https://nguyenhoangvinhwi88.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/14792511553069693870
https://www.slideserve.com/nguyenhoangvinh
http://hawkee.com/profile/7137476/
https://pubhtml5.com/homepage/tzyvc/
https://issuu.com/nguyenhoangvinhwi88
https://gifyu.com/nguyenhoangvinh
https://heylink.me/nguyenhoangvinh/
https://p.lu/a/nguyenhoangvinh/video-channels
https://qiita.com/nguyenhoangvinh
https://nguyenhoangvinh.mystrikingly.com/
https://os.mbed.com/users/nguyenhoangvinh/
https://www.metooo.io/u/nguyenhoangvinh
https://inkbunny.net/nguyenhoangvinh
https://anyflip.com/homepage/knnkz
https://portfolium.com/nguyenhoangvinhwi88
https://www.xen-factory.com/index.php?members/nguyenhoangvinh.46072/
https://talk.plesk.com/members/nguyenhoangvinh.345895/
https://www.credly.com/users/nguyenhoangvinh/badges
https://www.mapleprimes.com/users/nguyenhoangvinh
https://www.multichain.com/qa/user/nguyenhoangvinh
https://hypothes.is/users/nguyenhoangvinh
https://hub.docker.com/u/nguyenhoangvinh
https://git.qoto.org/nguyenhoangvinh
https://git.cryto.net/nguyenhoangvinh
https://www.ohay.tv/profile/nguyenhoangvinh
https://www.openstreetmap.org/user/nguyenhoangvinh
https://socialtrain.stage.lithium.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/70635
http://www.invelos.com/UserProfile.aspx?alias=nguyenhoangvinh
https://community.plus.net/t5/user/viewprofilepage/user-id/138179
https://www.balatarin.com/users/nguyenhoangvinh
https://www.proko.com/@nguyenhoangvinh
https://shapshare.com/nguyenhoangvinh
https://www.metal-archives.com/users/nguyenhoangvinh
https://www.sideprojectors.com/user/profile/94551
https://bikeindex.org/users/nguyenhoangvinh
https://code.datasciencedojo.com/nguyenhoangvinhwi88
https://www.intensedebate.com/profiles/nguyenhoangvinhwi88
https://solo.to/nguyenhoangvinh
https://myapple.pl/users/453386-nguyenhoangvinh
https://forum.m5stack.com/user/nguyenhoangvinh
https://atlanta.bubblelife.com/users/nguyenhoangvinh
https://bpcnitrkl.in/members/nguyenhoangvinh/
https://spiderum.com/nguoi-dung/nguyenhoangvinh
https://www.rehashclothes.com/nguyenhoangvinh
https://menta.work/user/117090
https://kaeuchi.jp/forums/users/nguyenhoangvinh/
https://pytania.radnik.pl/uzytkownik/nguyenhoangvinh/wall
http://nguyenhoangvinh.minitokyo.net/
https://newspicks.com/user/10390363
https://dev.muvizu.com/Profile/nguyenhoangvinh/Latest
https://raovatquynhon.com/raovat/the-thao/nguyenhoangvinh.html
http://nguyenhoangvinh.geoblog.pl/
https://www.fullhires.com/author/nguyenhoangvinh/
https://huzzaz.com/collection/nguyenhoangvinh
https://www.zotero.org/nguyenhoangvinh/cv
https://able2know.org/user/nguyenhoangvinh/
https://www.giantbomb.com/profile/nguyenhoangvinh/
https://www.diggerslist.com/nguyenhoangvinh/about
https://profile.hatena.ne.jp/nguyenhoangvinh/
http://www.fanart-central.net/user/nguyenhoangvinh/profile
https://www.fimfiction.net/user/758737/nguyenhoangvinh
https://www.chaloke.com/forums/users/nguyenhoangvinh/
https://git.metabarcoding.org/nguyenhoangvinhwi88
https://lab.quickbox.io/nguyenhoangvinh
https://gitlab.vuhdo.io/nguyenhoangvinh
https://gitlab.aicrowd.com/nguyenhoangvinh
https://gitlab.pavlovia.org/nguyenhoangvinh
https://help.orrs.de/user/nguyenhoangvinh
https://www.angrybirdsnest.com/members/nguyenhoangvinh/profile/
https://raovat.nhadat.vn/members/nguyenhoangvinh-111472.html
https://www.newscionxb.com/members/nguyenhoangvinh.36975/
https://vietnam.net.vn/members/nguyenhoangvinh.22369/
https://www.cgalliance.org/forums/members/nguyenhoangvinh.30217/
https://community.amd.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/423852
https://www.magcloud.com/user/nguyenhoangvinh
https://www.easyfie.com/nguyenhoangvinh
https://wakelet.com/@nguyenhoangvinh
https://experiment.com/users/nguyenhoangvinh
https://englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2510590
https://nhattao.com/members/user6547969.6547969/
https://jobs.thetab.com/profiles/4834996-nguyenhoangvinh
http://www.freeok.cn/home.php?mod=space&uid=5713541
https://vnvista.com/forums/member154652.html
https://telegra.ph/nguyenhoangvinh-06-20
https://diendan.clbmarketing.com/members/nguyenhoangvinh.244336/
https://gegenstimme.tv/a/nguyenhoangvinh/video-channels
https://qooh.me/nguyenhoangvinh
http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1357885
https://www.mixcloud.com/nguyenhoangvinh/
https://www.facer.io/u/nguyenhoangvinh
https://pbase.com/nguyenhoangvinh
https://nextion.tech/forums/users/nguyenhoangvinh/
https://willysforsale.com/author/nguyenhoangvinh/
http://bioimagingcore.be/q2a/user/nguyenhoangvinh
https://hangoutshelp.net/user/nguyenhoangvinh
https://answerpail.com/index.php/user/nguyenhoangvinh
https://www.gisbbs.cn/user_uid_3194464.html
https://co.pinterest.com/nguyenhoangvinhwi88/
https://it.pinterest.com/nguyenhoangvinhwi88/
https://www.pinterest.fr/nguyenhoangvinhwi88/
https://ph.pinterest.com/nguyenhoangvinhwi88/
https://themepacific.com/support/users/nguyenhoangvinhwi88/
https://www.hivizsights.com/forums/users/nguyenhoangvinhwi88/
https://vws.vektor-inc.co.jp/forums/users/114266
http://aldenfamilydentistry.com/UserProfile/tabid/57/userId/811405/Default.aspx
http://maisoncarlos.com/UserProfile/tabid/42/userId/2037944/Default.aspx
http://frankstout.com/UserProfile/tabid/42/userId/73982/Default.aspx


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-06-20 (木) 20:33:25 (34d)